Frie grundskoler


       
 

De frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen.

Undervisning på en fri grundskole skal stille eleverne lige med elever, der går i folkeskolen, og forberede dem til at leve i et samfund, som det danske, med frihed og folkestyre.

”Frie grundskoler” dækker over betegnelser: friskole, lilleskole og privatskole.

En fri grundskole kan vælge at planlægge og gennemføre undervisning, så det passer til deres særlige og specifikt begrundede værdigrundlag. Der findes over 500 frie grundskoler i Danmark.


Annelise Dahlbæk er certificeret tilsynsførende. Hun kan kontaktes via Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside, hvis I ønsker et anerkendende og objektivt tilsyn: https://uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/skolens-lokale-tilsyn/certificerede-tilsynsfoerende/om-certificeret-tilsynsfoerende

Annelise Dahlbæk tilbyder et åbent og anerkendende tilsyn, med fokus på udvikling. Det er centralt, at et tilsyn ikke kun er en situationsrapport, men i lige så høj grad en mulighed for læring og udvikling for skolens aktører.

BEMÆRK:Virksomheden Dahlbæk Consulting tilbyder ikke tilsyn med frie grundskoler, men formidler gerne kontakt til Annelise Dahlbæk

 

  MG 3459 kopier 
 
 

Et tilsyn planlægges i samarbejde med skolens ledelse. Det kan typisk foregå således:

 1. Møde med ledelsen 
  a. Kort opdatering af skolesituationen (elevantallet, lærergruppen, udviklingstiltag, projekter, rammer, med mere)
  b. Overordnet plan af besøg fordelt på skoleåret (typisk 2-3 besøg), som kan være anmeldte og/eller uanmeldte besøg, med observation af undervisning i forskellige fag, deltagelse i lærermøder, faggruppemøder og/eller klasseteams, interview med elever og lærere.
 2. Gennemførelse af 1. skolebesøg
 3. Gennemførelse af 2. skolebesøge
 4. Eventuelt gennemførelse af 3. skolebesøg
 5. Udarbejdelse af tilsynsrapport på baggrund af dataindsamling i form af observationer, semistrukturerede interviews, undervisningsmaterialer, samt skolens hjemmeside. Rapporten indeholder en kort formuleret tilsynserklæring, der bygger på det efterfølgende omfattende og objektivt behandlede datagrundlag, formuleret i følgende overskrifter:
  a. skolens situation siden sidste tilsyn, det fysiske læringsmiljø
  b. oversigt over observerede fag og klasser samt deltagelse i møder
  c. objektiv beskrivelse af aktivitetsformer i undervisningen, medindflydelse og kommunikation, materialer, elevernes standpunkt, organisering af undervisningen
  d. internt samarbejde og kommunikation
  e. øvrige udfordringer
 6. Tilsynsrapporten sendes til faktuel høring hos skolens ledelse
 7. Færdiggørelse af rapport og underskrivelse af tilsynserklæringen 
 8. Indtastning af tilsynsrapporten på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen hjemmeside.

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top