Oplæg

 
   
 
Oplæg inden for musikpædagogisk virksomhed er typisk korte komprimerede inspirationsforløb/workshops med deltageraktivitet i form af individuelle refleksioner, par-/gruppeopgaver og/eller plenumdialog.

Dahlbæk Consulting tilbyder oplæg med efterfølgende målrettet facilitering af gruppedrøftelse og plenum. Jeg tilbyder sparring på udfordringer som bl.a. kan handle om

 • hvordan øver man sig?
 • hvordan skriver man en eksamensopgave?
 • hvordan organiseres musikundervisning?
 • progression, undervisningsdifferentiering og evaluering i musikundervisningen
 • musikmetodik
 • musikdidaktik
 • musikpædagogik

Der kan være tale om inspirationsoplæg fordelt over flere dage, hvor deltagerne mellem de forskellige oplæg arbejder alene eller i grupper med målrettede opgaver eller, der kan være tale om forholdsvis snævre, afgrænsede oplæg om et særligt udfordrende område i professionen eller faget.

Jeg tilbyder også oplæg med efterfølgende supervisionsforløb for musikskolelærere.

  MG 9597 kopier
       
 

Et oplæg på 2-4 timer kan typisk have flg. form:

 1. Oplæg (ca. ½ t.)
 2. Gruppedrøftelse evt. med praktiske øvelser, præsentation og facilliteret diskussion i plenum (ca.1-3 timer.)
 3. Fremadrettet handleperspektiv (ca. ½ t.).

Dahlbæk Consulting er specialiseret i oplæg inden for musikfaglige problemstillinger eller undervisningsrelaterede udfordringer. 


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top