Foredrag

 
   
 
Foredrag er en præsentation af et emne for et publikum.

Typisk vil foredrag ikke være direkte involverende for deltagerne, da det primært tilrettelægges som en overvejende énvejskommunikation af et udvalgt emne.

Dahlbæk Consulting kan tilbyde foredrag inden for følgende musikfaglige områder:

 • Prarksisfaglighed og det obligatoriske valgfag
 • Musikmetodikker
 • Progression i musikalsk læring og undervisning
 • Organisering af musikundervisningen
 • Evaluering i musikundervisningen
 • Differentiering som bærende pædagogisk princip i undervisningen
 • Det praktisk musiske i hverdagen
 • Musiklytning
 • Musikpædagogiske retninger
 • Musik og didaktik
 • Lyt til klassisk musik
 • Lydforming
 • Bevægelse i musikfaget
 • Folkedans og sangleg
 • Komposition
 • Improvisation
 • Samarbejde i Åben Skole
 • Opgaveskrivning på videregående uddannelser
  MG 0223 kopier
  Hvis du/I har særlige ønsker inden for musik, pædagogik eller didaktik, så kontakt os for et foredrag, som retter sig mere målrettet mod jeres behov og interesser.
       
       

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top