Frie grundskoler med engelsk som undervisningssprog

 
     
 

Der findes 24 internationale frie grundskoler i Danmark. Af de 24 har 22 skoler engelsk som undervisningssprog.

For 7 af disse skoler er undervisningssproget engelsk for alle elever på skolen. En international grundskole er en fri grundskole, der, af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk til hele skolen eller en afdeling af skolen.

Tilsynet med skoler med engelsk som undervisningssprog gennemføres almindeligvis ud fra samme struktur, som tilsynet med lilleskoler og privatskoler. Forskellen er primært, at den mundtlige kommunikation foregår på engelsk.

Annelise Dahlbæk er certificeret stilsynsførende. Hun kan kontaktes via Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside: https://uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/skolens-lokale-tilsyn/certificerede-tilsynsfoerende/om-certificeret-tilsynsfoerende

BEMÆRK:Virksomheden Dahlbæk Consulting tilbyder ikke tilsyn med frie grundskoler.

  MG 3469 kopier
 
 

Et tilsyn planlægges i samarbejde med skolens ledelse. Det kan typisk foregå således:

 1. Møde med ledelsen
  a. Kort opdatering af skolesituationen (elevantallet, lærergruppen, udviklingstiltag, projekter, rammer med mere)
  b. Overordnet plan af besøg fordelt på skoleåret (typisk 2-3 besøg), som kan være anmeldte og/eller uanmeldte besøg, med observation af undervisning i forskellige fag, deltagelse i lærermøder, faggruppemøder og/eller klasseteams, interview med elever og lærere.
 2. Gennemførelse af 1. skolebesøg
 3. Gennemførelse af 2. skolebesøg
 4. Eventuelt gennemførelse af 3. skolebesøg
 5. Udarbejdelse af tilsynsrapport på baggrund af dataindsamling i form af observationer, semistrukturerede interviews, undervisningsmaterialer, samt skolens hjemmeside. Rapporten indeholder en kort formuleret tilsynserklæring, der bygger på det efterfølgende omfattende og objektivt behandlede datagrundlag, formuleret i flg. overskrifter:
  a. skolens situation siden sidste tilsyn, det fysiske læringsmiljø,
  b. oversigt over observerede fag og klasser samt deltagelse i møder
  c. objektiv beskrivelse af aktivitetsformer i undervisningen, medindflydelse og kommunikation, materialer, elevernes
      standpunkt, organisering af undervisningen
  d. internt samarbejde og kommunikation e. øvrige udfordringer
 6. Tilsynsrapporten sendes til faktuel høring hos skolens ledelse
 7. Færdiggørelse af rapport og underskrivelse af tilsynserklæringen.
  Tilsynsrapporten udarbejdes på dansk. Tilsynserklæringen kan skolen lade oversætte til engelsk, som efterfølgende underskrives.
 8. Tilsynsrapporten indtastes på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top