Dahlbæk Consulting tilbyder social tilsyn og formidler kontakt til en certificeret tilsynsførende under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

 

Socialtilsynet har siden 2014 været ansvarlig for størstedelen af de tilsyn, som tidligere blev varetaget af kommunerne. Der er imidlertid områder, hvor ansvaret for tilsynet fortsat ligger i kommunerne. Nogle af disse områder er beskrevet i Serviceloven. Der er tale om Beskæftigelsestilbud jf. Servicelovens § 103 og Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens § 104. Kommunerne er derudover forpligtet til at føre tilsyn med pædagogiske dagtilbud på det almenpædagogiske område. Et tilsyn skal bidrage til åbenhed om den pædagogisk kvalitet i ydelserne, samt til en afdækning af, i hvilken grad dagtilbuddet lever op til kommunens standarder og Dagtilbudsloven.

Dahlbæk Consulting varetager tilsyn direkte for kommunerne, regioner eller gennem private tilsynsvirksomheder, der varetager opgaven for kommunerne.

 

Tilsynet med de frie grundskoler (lilleskoler, privatskoler) og internationale skoler med engelsk som undervisningssprog skal afdække, i hvilken grad skolerne kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. At ”stå mål med” vil sige, at elever på en fri grundskole, skal have modtaget undervisning, som giver tilsvarende mulighed for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Et lokalt tilsyn på en fri grundskole, kan varetages på tre måder: Forældre til børn på den frie grundskole kan fører tilsynet, skolen kan gennemføre en selvevaluering eller tilsynet kan varetages af en forældrevalgt certificeret tilsynsførende. En forældrevalgt tilsynsførende skal gennemføre et kursusforløb og certificeres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.


Dahlbæk Consulting formidler kontakt til Annelise Dahlbæk, som er certificeret til at føre tilsyn ved de frie grundskoler og skoler med engelsk som undervisningssprog. Se mere her

 
   

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top