Tre centrale ting:

1. Kommunikation er en central vej til forståelse og udvikling.

2. Læring sker både gennem hoved, krop og sanser

3. Jeg får et kick af at bidrage til meningsfuldhed


 

 

Kompetenceprofil 

Gennem det meste af mit arbejdsliv, har jeg været optaget af læring og udvikling:

- Som tilsynsførende har jeg kvalifikationer og kompetencer til at gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser, foretage analyse og tilbyde en anerkendende vurdering og sparring.  

- Som facilitator har gruppe- og mødeprocesser været det centrale. Jeg kan være "det gode eksempel" på, hvordan møder kan blive meningsfyldte for alle mødedeltagere, og efterfølgende støtte medarbejderes og/eller studerendes udvikling af facilitatorkompetencer.

- Som underviser, foredragsholder med mere, har jeg kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere forløb for grupper, hold eller for individuelle, omsætte lovgrundlag og studieordninger til praksis, samarbejde med aktører på forskellige niveauer og motivere studerende for udvikling og læring.

Jeg har en formel uddannelse som folkeskolelærer. Jeg er Cand.pæd. i Musik (1996) og Cand.pæd. i Generel Pædagogik (2011). Derudover har jeg en del efteruddannelse bl.a. med fokus på vejledning, coaching, facilitering og musikfaglig udvikling. Jeg er certificeret tilsynsførende for frie grundskoler og internationale skoler med engelsk som undervisningssprog. Jeg er ID Master Coach fra ID Academy (Ole Vadum Dahl) med speciale inden for Stresscoaching og Relationscoaching.

 Annelise Dahlbaek Consulting275

Annelise Dahlbæk


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top