Facilitering af teams

 
   
 
I institutioner, organisationer og virksomheder er en betragtelig del af arbejdstiden organiseret som samarbejde i teams, der holder møder og/eller udretter noget sammen.

Der kan være behov for at kvalificere mødevirksomheden eller samarbejdsprocesserne, så de bliver mere effektive, udbytterige og meningsfulde for alle mødedeltagere.

De fleste kender til  møder, der forløber sådan, at man oplever at spilde sin tid. Årsagen kan være, at formålet med mødet er uklart, at diskussionerne på mødet ikke er fokuseret, at de samme to-tre deltager siger (får lov til at sige) noget hele tiden, at møedeledelsen ikke er dynamisk og anerkendende for alle deltagere -  eller at mødet ikke overholder den aftalte tid!

Centralt for alle møder er at udarbejde produktive og involverende dagsordner, der afstikker rammer og forventninger til mødet. Derved skabes gennemskuelighed i forventninger og krav til alle deltagere..

Jeg  tilbyder facilitering af møder, med henblik på, at møderne møder organisationens krav.

Jeg tilbyder facilitering og coaching, der kvalificere mødedeltagerne til selv at kunne facilitere.

Et typisk facilitatorforløb for facilitering af møder kan forme sig på følge og coachingende måde:

   MG 8184 kopier
 
  1. Indledende møde om behovet for kvalificering af teamets mødevirksomhed
  2. Jeg facilitere 1-3 møder i teamet
  3. Oplæg og workshop om facilitering
  4. Jeg coacher 1-3 mødedeltageres facilitering af møde(-r) i teamet
  5. Eventuel yderligere oplæg, opsamling og afslutning

Kontakt Dahlbæk Consulting for yderligere information, aftale og pris

  

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top