Etik 

 
 

Du er velkommen her -  men vi kan også samtale virtuelt, hvis det er bedst for dig.

 

 
 
Etik kan ses som indre principper for, hvordan man forholder sig. Det tjener i bedste fald som et indre beredskab i en uventet situation.

En vejleder, coach, facilitator, supervisor, rådgiver eller underviser stilles overfor en mangfoldighed af moralske udfordringer, som kalder på en generel eller almengyldig erhvervs– eller studieetik. En sådan etik kan imidlertid være vanskelig at formulere, da noget, der fremstå som moralske dilemmaer i én sammenhæng, ikke nødvendigvis er det i en anden. Fortæl mig om dine!

Målformuleringer eller lovtekster afstikker forskellige etiske retningslinjer og giver dermed udtryk for et menneskesyn, som ofte har sit udgangspunkt i almene demokratiske værdisæt i samfundet.

Din sikkerhed som kunde hos mig:

  • Jeg dømmer intet af det, du fortæller.
  • Jeg anerkender og respekterer forskellighed.
  • Jeg overholder tavshedspligten.
  • Jeg respekterer din ret til at afbryde sessions når som helst.
  • Jeg råder dig til at søge terapeutisk eller anden hjælp, hvis du har behov for en støtte, jeg ikke har kompetencer til at yde.
  • Jeg sikrer enighed om betingelserne for sessions, inden de startes.
  • Jeg ser forandrings– og udviklingsmuligheder hos ethvert menneske.
  • Jeg opbevarer diverse data og noter i op til 1 år efter afsluttet forløb.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Annelise Dahlbaek Consulting275

Annelise Dahlbæk


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top