Oplæg

 
   
 
Oplæg inden for musikpædagogisk virksomhed er typisk korte komprimerede inspirationsforløb/workshops med deltageraktivitet i form af individuelle refleksioner, par-/gruppeopgaver og/eller plenumdialog.

Dahlbæk Consulting tilbyder oplæg med efterfølgende målrettet facilitering af gruppedrøftelse og plenum. Jeg tilbyder sparring på udfordringer som bl.a. handler om

Der kan være tale om inspirationsoplæg fordelt over flere dage, hvor deltagerne mellem de forskellige oplæg arbejder alene eller i grupper med målrettede opgaver eller, der kan være tale om forholdsvis snævre, afgrænsede oplæg om et særligt udfordrende område i professionen eller faget.

Jeg tilbyder også oplæg med efterfølgende supervisionsforløb for musikskolelærere.

   MG 9597 kopier
       
 

Et oplæg på 2-4 timer kan typisk have flg. form:

  1. Oplæg (ca. ½ t.)
  2. Gruppedrøftelse evt. med praktiske øvelser, præsentation og facilliteret diskussion i plenum (ca.1-3 timer.)
  3. Fremadrettet handleperspektiv (ca. ½ t.).

Dahlbæk Consulting er specialiseret i oplæg inden for musikfaglige problemstillinger eller undervisningsrelaterede udfordringer. 


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top