Kurser

 
   
 
Kurser tilrettelægges enten som et kort komprimeret éndagsforløb eller som forløb, der består af kursusdage fordelt over en kortere eller længere periode.

 

Et endagsforløb vil typisk bestå af 2-6 timer/lektioner med inspirationsoplæg, drøftelser af centrale spørgsmål i grupper med efterfølgende plenum og opsummering. Et længere kursus tilrettelægges typisk som teori-praksis-forløb. Det kan for eksempel bestå af et antal fælles kursusgange med specifikke målrettede oplæg og opgaver, som deltagerne afprøver i praksis mellem to kursusgange.

Kurser kan også planlægges som aktionslæringsforløb, hvor jeg faciliterer/rådgiver/vejleder en konkret praksis med henblik på udvikling.


Dahlbæk Consulting tilbyder kurser inden for fx:

 • Praksisfaglighed og det obligatoriske 2.-årige valgfag i musik på 7.-8. klassetrin
 • Metoder i musikundervisningen
 • Udarbejdelse af progressionsplaner i musik
 • Den professionelle musikskolelærer
 • Komposition og improvisation med børn
 • Organisering af musikundervisning
 • Evaluering i teori og praksis
 • Undervisningsdifferentiering i teori og praksis
 • Musik og bevægelse
 • Mål i musikundervisningen
 • Åben skole og musik
 • Musikskolelæreren i folkeskolen
  kursus
       

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top