At facilitere vil sige at lede noget på en sådan måde, at det giver mening for deltagerne og værdi for den organisation, deltagerne er en del af.  


Jeg faciliterer primært møder og teamudviklingsprocesser. Når jeg faciliterer, påtager jeg mig værtskabet for et møde, hvor jeg monitorerer alle mødets elementer, så samtalen bringes fremad og styres mod mødets mål. Essentielle elementer i min rolle er at lytte og vurdere, i hvilken grad samtalen i gruppen handler om det den skal. Jeg styrer form og proces, så indholdet og formålet fremmes bedst muligt.  

De fleste teams, studiegrupper eller lignende har erfaringer med ustrukturerede og uproduktive møder. Når jeg faciliterer møder, er jeg gruppens opmærksomme og resultatfokuserede guide, der har den autoritet, som gruppen bevilger mig. Jeg retter opmærksomheden mod alle deltagere, så møder ikke kun er for personer, der har let ved at formulere sig hurtigt.

Min overordnede hensigt med facilitering er at være det gode eksempel, som et team eller en studiegruppe kan lære af, således at de selv fremadrettet kan facilitere gruppens samarbejdsprocesser.


 

 

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top