Coaching handler om at gå på opdagelse i én eller flere personers aktuelle situation. Målet er, at undersøge og udvikle nye handlemuligheder i praksis.

 

Når jeg coacher, hjælper jeg til at se nye perspektiver og udviklingsmuligheder på dig selv og den centrale problemstilling.

Jeg tager afsæt i en holistisk coaching. Der fokuseres derfor både på tanker, følelser og krop.

Der kan være tale om forskellige typer af udfordringer i relationer og sammenhænge i individets verden. Disse sammenhænge og relationer ses som katalysator for typer af adfærdsmønstrer, der blokerer eller besværliggør udvikling af nye mønstre og muligheder.

Coaching er ”kunsten at stille gode spørgsmål”. Jeg stiller typer af spørgsmål, som lukker op for refleksion om den tematik samtalen fokuserer på. Jeg udvælger og anvender coachingredskaber  og -modeller med afsæt i den specifikke situation og i de særlige behov individet har.

Hvis du har brug for afklaring om, hvordan du bedst kan forholde dig til en given situation, eller hvis du har brug for at udvikle dig, fordi du ikke er tilfreds med der, hvor du er lige nu, så kontakt mig for en aftale.

   

"Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre" (Ludvig Holberg, 1722)


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top